Instalacje do napylania próżniowego

Urządzenia do formowania filmów próżniowych wysokiej jakości są wyposażone w nowoczesne akcesoria i technologiczne źródła plazmy różnych klas, co czyni instalację napylania próżniowego uniwersalnymi i pozwala na poprawianie powłok próżniowych: 

  • w wypadku metalizacji próżniowej Al, Cr, Ni zmniejsza się porowatość, zwiększa się przyczepność;
  • gdy stosowane są siarczki ZnS, fluorki MgF2, znacząco zwiększa się przyczepność,  gęstość powłoki;
  • gdy stosuje się tlenki Al2O3, TiO2, Cr2O3, ZrO2, V2O3 zmniejszone jest wchłanianie, zwiększona przyczepność;
  • przy stosowaniu węglików, azotków, węgloazotków TiN, TiCN, ZnN, CrN, AlCrN, AlTiN zwiększa się przyczepność i gęstość powłoki. 

Firma "Technologia i Propozycje" opracowuje, produkuje następujące instalacje napylania próżniowego:

nstalacja do napylania próżniowego powłok ochronno-dekoracyjnych, która obejmuje kilka typów źródeł technologicznych daje szeroki zakres kolorów powłoki do produktów, wykonanych z różnych materiałów, przy niskich temperaturach.

W celu przygotowania powierzchni podłoża metalowego, zwłaszcza do powłok dekoracyjnych, są produkowane instalacje polerowania elektrolityczno-plasmowego EPP, poprawiające jakość powierzchni o 2-3 klasy (chropowatość jest zmniejszona), w ten sposób otrzymują się powłoki o dobrych właściwościach

Instalacja próżniowa pozwala stosować powłoki ochronno-dekoracyjne, utwardzające (azotki, węgliki, węgloazotki, tlenki) na poręczne urządzenia, drobne części, protezy, korony dentystyczne i otrzymywać powłoki o różnych kolorach.

Instalacja do napylania próżniowego wielowarstwowych powłok optycznych szerokiego zastosowanie w trybie automatycznym: przeciwoblaskowe, odbijające, interferencyjne, polaryzacyjne, przewodzące prąd, ochronne, pochłaniające światło i inne.

Instalacja do napylania próżniowego powłok diamentopodobnych na metale, optykę, stopy z wykorzystaniem jonowo-plazmowycz źródeł plazmy. Instalacja DLC umożliwia stosowanie powłok na wyroby przy niskiej temperatury pracy. Urządzenie DLC może pracować w trybie ręcznym lub automatycznym zgodnie z zadanym programem z komputera osobistego.

Linia próżniowa jest przeznaczona do stosowania szerokiego zakresu powłok (ochronno-dekoracyjnych, wzmacniających, optycznych) w połączeniu metod w trybie automatycznym.

Połączenie w instalacji do napylania próżniowego powłok utwardzających źródeł technologicznych różnej konstrukcji; magnetronów, źródeł jonowych, parowników łuku próżniowego z nowoczesnymi blokami zasilającymi i sterowania, a także innych urządzeń i systemów pozwala na tworzenie powłok utwardzających o wysokich właściwościach wzmacniających i powtarzalnością z cyklu na cykl.

Nasi klienci
Nasze produkty znane są firmomzagranicznym, zarówno z tych bliskich, jak i dalekich krajów. Zapoznaj się z geografią rynku.
Sieć społecznościowa

© Technology & Supply. All rights reserved. Powered by Websmart.